VÁNG ĐẬU SÔNG HỒNG

  • Thôn 1, Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

  • Phone: 0917.977.660 - 0945.332.775

  • Address: vangdausonghong@gmail.com